Podnio/la sam zahtjev u Područnom uredu HZZ-a za dodjelu sredstava u svrhu samozapošljavanje. Da li je moguće prvo otvoriti tvrtku i početi raditi pa naknadno dobiti sredstva od HZZ-a namijenjena samozapošljavanju?

Registracijom obrta ili trgovačkog društva prestajete se voditi kao nezaposlena osoba evidentirana na HZZ-u (Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti) te više ne udovoljavate uvjetima za dodjelu sredstava namijenjenih samozapošljavanju, jer se sredstva za samozapošljavanje mogu odobriti isključivo nezaposlenoj osobi prijavljenoj na HZZ-u.

Stoga Vam savjetujemo da pričekate obavijest Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje prije nego što Vaš obrt ili trgovačko društvo registrirate.

Kada nezaposlena osoba može ostvariti pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu?

Nezaposlena osoba koja ima pravo na novčanu naknadu može tražiti da joj se ista isplati u jednokratnom iznosu radi otvaranja obrta, odnosno samostalne djelatnosti, zapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima najviše 25% udjela ili osnivanja trgovačkog društva i zapošljavanja unjemu.

Tko se smatra nezaposlenom osobom u smislu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti?

Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

 •  ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
 • nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • nije član zadruge,
 • nije predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,
 • nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nije zaposlena prema posebnim propisima,
 • nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu,
 • nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju, nije redoviti učenik ili student.

Kada nezaposlena osoba može ostvariti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, tzv.“trajnu“ novčanu naknadu?

Sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu imaju nezaposlene osobe koje su na radu provele više od 32 godine i kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu. To znači da nezaposlena osoba u trenutku podnošenja zahtjeva za novčanu naknadu mora kumulativno imati najmanje 60 godina starosne dobi i više od 32 godine provedene na radu pod uvjetom da ispunjava i ostale zakonske uvjete propisane za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.

 

 

Stranica 1 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.